OPG Vukelić Marin

Želite li kupiti mehanizaciju u poljoprivredi?

Opis

OPG Vukelić Marin

KLIJENT: OPG Vukelić Marin

LOKACIJA: Krasno, Ličko – senjska županija

DJELATNOST: Operacija 6.2.1. Pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

FINANCIRANJE: 50.000 €

OPIS: Kupnja pilane , opreme za pilanu i nadstrešnice za preradu drveta

KONTAKTIRAJTE NAS ZA KUPNJU ILI FINANCIRANJE!

Detalji

  • Kupnja pilane i opreme
  • Izgradnja nadstrešnice
  • Bespovratna potpora 50.000 €
  • Nepoljoprivredne djelatnosti
Back to top